Warunki korzystania

Korzystając z tej witryny, akceptujesz, bez ograniczeń, poniższe Warunki użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z tej witryny. Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego wpisu. W związku z tym takie zmiany będą dla Ciebie wiążące i powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami użytkowania, które Cię obowiązują.

Informacje dostarczane przez tlumaczeniesnu.com („Serwis”) mają charakter ogólny i nie stanowią profesjonalnej porady. Treść tych Usług udostępniamy jako usługę. Wszystkie informacje są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej lub ustawowej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje między innymi wszelkie gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania. Chociaż staramy się dostarczać dokładne informacje, nie składamy żadnych oświadczeń, obietnic ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji dostarczonych przez tlumaczeniesnu.com. Informacje dostarczone przez tlumaczeniesnu.com mogą zostać zmienione, poprawione lub zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. tlumaczeniesnu.com nie ponosi odpowiedzialności za ogólne informacje podawane na ich stronie.

Informacje i informacje na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Odwiedzający korzystają z treści tlumaczeniesnu.com wyłącznie na własne ryzyko. Ta witryna nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przydatność ani użyteczność jakichkolwiek informacji opublikowanych lub udostępnionych w witrynie. W żadnym wypadku tlumaczeniesnu.com nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody związane z korzystaniem lub niedostępnością Treści z powodu umowy, czynu niedozwolonego lub innej teorii prawnej.

tlumaczeniesnu.com nie może i nie powinien zawierać informacji o chorobie, diagnozie lub leczeniu. Nie wszystkie informacje o Twojej sytuacji osobistej są dostępne. Treść nie ma charakteru diagnostycznego i nie zastępuje wizyty u lekarza.

tlumaczeniesnu.com udostępnia informacje na tej stronie wyłącznie w celach edukacyjnych dla konsumentów. tlumaczeniesnu.com nie jest producentem ani sprzedawcą żadnego z produktów opisanych na tej stronie. tlumaczeniesnu.com nie rekomenduje żadnych produktów, usług, sprzedawców ani dostawców wymienionych w powiązanych artykułach lub reklamach. tlumaczeniesnu.com nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści witryny są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów.

Korzystając z tych Usług, zgadzasz się, że korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko, w tym odpowiedzialność za koszty związane z niezbędną konserwacją lub naprawą sprzętu używanego w związku z tymi Usługami.

Nasz Serwis umożliwia publikowanie, linkowanie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie określonych informacji, tekstów, grafik, filmów lub innych materiałów („Treść”). Ponosisz odpowiedzialność za treści, które publikujesz w Serwisie lub za jego pośrednictwem, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność i stosowność.

Publikując Treść w Usłudze lub za jej pośrednictwem, oświadczasz i gwarantujesz, że (i) jesteś (i) właścicielem Treści i/lub masz prawo do korzystania z niej oraz przyznajesz nam prawa i licencje określone poniżej; Warunki i (ii) publikowanie treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw umownych ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta, które narusza prawa autorskie.

Zastrzegasz sobie wszelkie prawa do wszelkich Treści, które publikujesz, transmitujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Jednak przesyłając Treści za pośrednictwem Usługi, udzielasz nam prawa i pozwolenia na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takich treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zgadzasz się, że udzielona nam licencja obejmuje również prawo do udostępniania Twoich treści innym użytkownikom usługi, którzy mogą korzystać z Twoich treści zgodnie z niniejszymi warunkami.

W zamian za częściowy dostęp do naszych Usług i korzystanie z Treści, zgadzasz się, że tlumaczeniesnu.com nie będzie ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, działania lub zaniechania podjęte przez Ciebie w związku z jakąkolwiek Treścią. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych Usług lub ich zawartości (w tym niniejszych Warunków użytkowania), jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami.